Общи условия

Добре дошли в уеб сайта martin-yoanna.com. Ако продължите да разглеждате и използвате този сайт вие се съгласявате да се съобразявате и да бъде обвързан със следните правила и условия за ползване, които заедно с нашата политика за поверителност уреждат отношенията ни с вас във връзка с този сайт. Уеб сайтът martin-yoanna.com е предназначен за реклама на транспортни, спедиторски и логистични услуги, които са и наша основна дейност. Терминът martin-yoanna.com или „нас“ или „ние“ се отнася за собственика на сайта – МАРТИН – ЙОАННА ЕООД, ЕИК 104684640, адрес на регистрация: гр. Лясковец, ул. СТЕФАН ПОПТОНЕВ №1 и тел.: 0888 391 528 Терминът „вие“ се отнася за потребителя или зрителя на нашия уебсайт.

Съдържанието на страниците на този сайт е за обща информация. Тo е обект на промяна без предизвестие.

Нито ние, нито трети страни предоставят някаква гаранция за точността, навременността, пълнотата или годността на информацията и материалите, намерени или предлагани на този сайт за всяка конкретна цел. Вие се съгласявате, че такава информация и материали могат да съдържат неточности или грешки и ние не носим отговорност за такива неточности или грешки в максимална степен, позволена от закона.

Използване на информация или материали на този сайт е изцяло на ваш собствен риск, за който ние не носим отговорност. То трябва да бъде вашата собствена отговорност, да гарантира, че всички услуги или информация, достъпни чрез този сайт отговарят на вашите специфични изисквания.

Този сайт съдържа материали, които са собственост на нас или лицензирани за нас. Тези материали включват, но не се ограничават до, дизайн, оформление, външният вид, графики и текстове. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с уведомлението за авторски права, която е част от тези условия и изисквания.

Всяко неоторизирано използване на този сайт може да е основание за иск за щети и / или се смята за престъпление.

Този сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство, за да предостави допълнителна информация. Това не означава, че ние подкрепяме сайта (сайтовете). Ние не носим отговорност за съдържанието на свързания уебсайт (уеб сайтовете). Вие не можете да създадете връзка към този сайт от друг сайт или документ, без предварително писмено съгласие на martin-yoanna.com.